COURSE CATALOGUE

Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Bölümler » Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI


BÖLÜM BAŞKANI : Yrd. Doç. Dr. Ebru AYKAN

BÖLÜME BAĞLI AKADEMİK PERSONEL: 

Eğitim Düzeyi : Önlisans

Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar : Bu programın amacı; gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun sekreteryalar, bilgisayar, faks gibi büro makinalarını tekniğine uygun şekilde kullanabilen, her türlü haberleşme, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan diğer birim yöneticileri ile koordinasyonu sağlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve davranışlara sahip elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca karar veren düzeyinde olan yöneticilerle bu kararlardan etkilenen kişiler arasında bağı sağlayacak şekilde öğrencileri hazırlamaktadır. Bundan başka, öğrencileri, büro ile ilgili yeteneklerini etkin ve günün şartlarına uygun olarak takım ruhu çerçevesinde kullanabilen yönetici sekreterleri şeklinde yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Daha Sonraki Akademik Çalışmalara Giriş Yolları : YÖK tarafından yapılan dikey geçiş sınavının kazanılması ile ilgili fakültelerin dört yıllık eğitim süresini içeren lisans eğitimi tamamlanabilir. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine sınavsız olarak dikey geçiş yapılabilir.

ECTS Program Korrdinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ebru AYKAN

I.YARIYIL
  Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi
GEI061
TIM061
SEB061
KLT061
TEH061
PRB061
BIK061
ATI061
TUR061
ING061
Genel İşletme
Ticari Mat.
Sekreterlik Bil.
Klavye Teknik.
Temel Hukuk Bilgisi
Protokol Bilgisi
Bilgisayar Kullanımı-I
AtatürkİlkveİnkTar
Türk Dili I
İngilizce I
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
4
4
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
4
  TOPLAM   26 30

II. YARIYIL
  Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi
EKO061-B
YOO061-B
GIL061-B
ORD061-B
DAT061-B
MEY061-B
BIK061-B
ATI061-B
TUR061-B
ING061-B
Genel Ekonomi
Yönetim ve Org.
Genel İletişim
Orgütsel Davranış
Dos. ve Arşiv.Tek.
Mesleki Yazışmalar
Bilgisayar Kullanımı-II
AtatürkİlkveİnkTar
Türk Dili II
İngilizce II
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
3
3
2
2
3
2
2
2
2
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
4
  TOPLAM   25 30

III. YARIYIL
  Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi
BUY061-3
GEM061-3
EGK061-3
BTK061-3
BIK061-3
MYD061-3
ISH061-3
IKY061-3
TKY061-3
ZAY061-3
Büro Yönetimi
Genel Muhasebe
Etkili ve Güzel Kon.
Bürolarda Tekn.Kul
Bilgisayar Kullanımı III
Mesleki Yab. Dil I
İş ve Sos.Güv.Huk.
İnsan Kaynak.Yön.
Toplam Kal.Yöneti.
Zaman Yönetimi
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
  TOPLAM   24 30

IV. YARIYIL
  Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi
YOS061-4
HAI061-4
KAM061-4
KSY061-4
BIK061-4
MYD061-4
CAP061-4
GRS061-4
HOT061-4
SUT061-4
Yönetici Sekreterliği
Halkla İlişkiler
Kamu-Öz.Kes.Yap.
Kriz ve Stres Yön.
Bilgisayar Kullanımı IV
Mesleki Yab. Dil II
Çalışma Psikolojisi
Girişimcilik
Hızlı Yazma ve Okuma Tek
Sunu Teknikleri
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
3
2
3
2
3
3
2
2
2
2
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
  TOPLAM   24 31


Bu site Lifos iKobi hazır web sitesi sihirbazı kullanmaktadır.

Lifos Yazılım